Οι πολύχρονες μελέτες της ΕΑΔΑΠ έχουν οδηγήσει στην δημιουργία φιλικών χρηστικών προϊόντων κατάλληλων για την υποστήριξη των παιδαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά και των προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων. Τα παιδαγωγικά εργαλεία αναπτύσσονται και πληθαίνουν όσο διευρύνονται τα προγράμματα και διαφοροποιούνται οι οφελούμενοι και οι ανάγκες τους.

Οδηγός διαπολιτισμού διαλόγου

Εκπαιδευτική βαλίτσα