Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο – «ΜΕΛΛΟΝ»
Δίνουμε χαρά στα παιδιά του Ελαιώνα
Ας τους ακούσουμε

RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME – Action grants to support transnational project on children as victims of bullying at school, in residential care settings and in detention (JUST/2014/RDAP/AG/BULL
Προώθηση Δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Έργο 1.4.γ/13)
Τα Παιδιά του Ελαιώνα
Μαζί