Η ΕΑΔΑΠ συνεχίζοντας το σχέδιο δράσης «Ας τους ακούσουμε» – πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εμπλεκομένων στην υποδοχή μεταναστών στη χώρα μας, δημιούργησε το 2ο λεξικό με τίτλο: “ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ”, το οποίο απευθύνεται στους υπεύθυνους και το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών που υποδέχονται μικρά παιδιά μεταναστών στις δομές τους.
Στόχος του Μικρού Λεξικού είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της αλλόφωνης οικογένειας και του μικρού παιδιού με τη διοίκηση, τη διεύθυνση και τους παιδαγωγούς.
Στο πρώτο μέρος περιγράφονται ορισμένες καλές πρακτικές που αφορούν στην υποδοχή τόσο των γονιών μεταναστών όσο και των μικρών παιδιών τους. Οι τρόποι προσέγγισης και οι δράσεις που παρουσιάζονται, στόχο έχουν στην ομαλή ένταξη αυτών των οικογενειών μέσα σε μια ομάδα που βασική γλώσσα επικοινωνίας είναι η ελληνική.
Στη συνέχεια υπάρχουν λέξεις, εκφράσεις και προτάσεις που χρησιμοποιούν συνήθως οι παιδαγωγοί στην πρώτη επαφή τους με τους αλλόφωνους γονείς καθώς και σε όλη τη διαδικασία εγγραφής και υποδοχής του παιδιού στη δομή. Ακολουθούν βασικές προτάσεις που αφορούν σε λειτουργικά θέματα καθώς και στην επαφή του παιδαγωγού με το μικρό παιδί κατά τις πρώτες μέρες της ένταξής του.
Το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει χρήσιμα έγγραφα, όπως βασικοί κανόνες λειτουργίας, έντυπο που αφορά στον παιδίατρο και αίτηση εγγραφής, τα οποία είναι απαραίτητα σε κάθε διαδικασία εγγραφής. Παρ’ ότι η μορφή των εγγράφων αυτών μπορεί να διαφέρει από δήμο σε δήμο, το περιεχόμενό τους βασίζεται σε ένα κοινό άξονα και συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι κοινές και απαιτούνται από όλες τις διευθύνσεις Παιδικών Σταθμών των Δήμων όλης της χώρας.

 ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ