Στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει η Ελλάδα για την καλύτερη δυνατή υποδοχή των αλλοδαπών μεταναστών, η ΕΑΔΑΠ σε συνεργασία με την Ελβετική Πρεσβεία, δημιούργησε ένα «ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ» χρήσιμο σε Ιατρούς και Νοσηλευτές. Στόχος του είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των μεταναστών που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και που φθάνουν καθημερινά με κάθε τρόπο στην Ελλάδα.

Το παρόν «ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ» εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της ΕΑΔΑΠ με τίτλο «Ας τους ακούσουμε» Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εμπλεκομένων στην υποδοχή των μεταναστών. Απευθύνεται στους Έλληνες Ιατρούς, Νοσηλευτικό προσωπικό και γενικότερα σε όλο το προσωπικό που εργάζεται σε Παιδιατρικές Κλινικές, Ξενώνες και Κέντρα που υποδέχονται μετανάστες σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα εύχρηστο εργαλείο πρώτης ανάγκης, το οποίο δεν αντικαθιστά με κανένα τρόπο οποιοδήποτε ιατρικό εγχειρίδιο.

Το περιεχόμενο είναι μεταφρασμένο σε πέντε γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Urdu – Πακιστάν και Farsi – Αφγανιστάν, γλώσσες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Το πρώτο μέρος του λεξικού περιλαμβάνει γενικές ερωτήσεις και φράσεις που το προσωπικό μπορεί να απευθύνει σε ένα παιδί, έφηβο ή σε μια μητέρα με το μωρό της. Το δεύτερο μέρος χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια που αφορούν στο ανθρώπινο σώμα (κεφάλι–σώμα–άνω και κάτω άκρα). Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μεμονωμένες λέξεις καθώς και προτάσεις «πρώτης ανάγκης». Κάθε ενότητα υποστηρίζεται από εικόνες απλές και κατανοητές ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία με τον επισκέπτη/ασθενή. Βεβαίως, το «ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ» δεν μπορεί να καλύψει την κάθε περίπτωση που μπορεί να προκύψει στις έκτακτες και δύσκολες συνθήκες, στις οποίες καλείται να εργαστεί το προσωπικό των συγκεκριμένων δομών ιατρικής και κοινωνικής πρόνοιας. Αποτελεί όμως μια βάση επικοινωνίας «πρώτης ανάγκης» σε ιατρικό επίπεδο.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου εργαλείου δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την συνεργασία και την οικονομική στήριξη της Ελβετικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Η εποπτεία και η συνεισφορά της ήταν καθοριστικές για την εκτύπωση και την διανομή αυτού του «Μικρού λεξικού» χρήσιμο σε Ιατρούς και Νοσηλευτές για την επικοινωνία με μετανάστες.

 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΣΙΜΟ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  –  Β’ ΕΚΔΟΣΗ σε μορφή αρχείου .pdf