Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά, διαφορετικοί τρόποι έκφρασης των παιδιών και πρακτικές ενεργητικής ακρόασης

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αναφέρονται στις γενικές αρχές αμφίδρομης επικοινωνίας, στις ευνοϊκές συνθήκες και τα εμπόδια στην ενεργητική ακρόαση, στη λεκτική επικοινωνία, στο λόγο και την καλλιτεχνική έκφραση, στη μέθοδο του «Μωσαϊκού». Image Gallery

Προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης (ΠΕΕΠ)

Απευθύνονται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Image Gallery