Ο στόχος του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι η κατανόηση χωροχρονικών εννοιών. Με αφορμή το βιβλίο του Antoine de Saint-Exupéry «Ο μικρός πρίγκιπας», τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε δρώμενα σχετικά με την κίνηση των πλανητών, θα συζητήσουν για την ιστορία της ανθρώπινης σκέψης αναφορικά με την έννοια του χρόνου, θα καταγράψουν φαινόμενα που σχετίζονται με τις αλλαγές του χρόνου, θα συλλέξουν, θα σχολιάσουν και θα ερμηνεύσουν τα φαινόμενα που παρατηρούν. Ως τελικό προϊόν του προγράμματος θα συνθέσουν τις δικές τους γνώσεις σχετικά με την έννοια της μέρας και της νύχτας.

Διάρκεια προγράμματος: 60 λεπτά.

Μέγεθος ομάδας: 15-25 παιδιά.

Η οικονομική συμμετοχή είναι 5€ για κάθε παιδί.

Γίνε Εθελοντής