Διεύθυνση: Διογένους Λαερτίου 13 10446 Αθήνα ψ
Tηλ. 1: 6936800637
Τηλ. 2: 6942424267
E-mail: info@eadap.gr