Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία «Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών (ΕΑΔΑΠ)» και με στόχο να μελετήσει, να προωθήσει και να διαδώσει εκπαιδευτικές καινοτομίες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων ΟΛΩΝ των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.

Σε ένα πρώτο στάδιο (1992-1994), η επιστημονική ομάδα μας διερεύνησε το χώρο της προσχολικής αγωγής, συνέλεξε επιστημονικά δεδομένα και επεξεργάστηκε μία μεθοδολογία ενδοσχολικής επιμόρφωσης, την οποία ονομάσαμε Synergy. Τα επόμενα τρία χρόνια (1995-1998), βάσει της παραπάνω μεθόδου, εφαρμόσαμε και αξιολογήσαμε πιλοτικά προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Από το 1999 έως 2004 ξεκίνησε η φάση εξάπλωσης και διάδοσης της μεθοδολογίας Synergy, μέσα από:

 • την πραγματοποίηση προγραμμάτων σε μεγάλο αριθμό παιδικών σταθμών σε δήμους εντός και εκτός της Αττικής
 • την εμπλοκή στελεχών των σχετικών φορέων στα προγράμματα
 • τη στελέχωση των προγραμμάτων με πιστοποιημένους επιμορφωτές-μεσολαβητές
 • έντυπες δημοσιεύσεις
 • εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες
 • διεξαγωγή ερευνών στην Ελλάδα
 • συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εξωτερικού

Από το 2004 και αφού ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση των προγραμμάτων, σχεδιάσαμε νέα προγράμματα με τα εξής κριτήρια:

 • την προώθηση διαπολιτισμικής αγωγής (πρόγραμμα «Αίσωπος»)
 • την εστίαση σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, όπως η αγωγή υγείας, η περιβαλλοντική αγωγή, η αξιολόγηση κ.ά.
 • την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της επαρχίας μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • την έμφαση στις ανάγκες των στελεχών της εκπαίδευσης (σχολικοί σύμβουλοι, υπεύθυνοι εκπαίδευσης, διευθύντριες και υπεύθυνες παιδικών σταθμών)
 • στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βιωματικού χαρακτήρα στα σχολεία και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Από το 2005 έως το 2011 γίνεται η επεξεργασία σεμιναρίων ποικίλης θεματολογίας και διαφορετικής διάρκειας, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα εκπαιδευτικών, γονέων, φοιτητών, στελεχών της εκπαίδευσης και κοινωνικών συνεργατών. Την ίδια περίοδο, εκπονείται το πρόγραμμα «Στέκι», το οποίο αφορά στη δημιουργική εξωσχολική απασχόληση των παιδιών.

Από το 1992 μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε να :

 • διεξάγουμε επιστημονικές έρευνες
 • δημοσιεύουμε επιστημονικά κείμενα
 • πραγματοποιούμε επιμορφωτικά προγράμματα
 • εξειδικευόμαστε στην ενδοσχολική επιμόρφωση
 • οργανώνουμε καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μικρά παιδιά
 • ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων
 • δραστηριοποιούμαστε σε προγράμματα που προάγουν το σεβασμό στη διαφορετικότητα
 • δημιουργούμε και δημοσιεύουμε εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και οπτικοακουστικό)
 • οργανώνουμε ημερίδες, συνέδρια, φεστιβάλ και εκπαιδευτικά ταξίδια
 • υποστηρίζουμε εκπαιδευτικά δίκτυα
 • συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα

Από το 2006, διευρύνουμε τις δράσεις μας σε υπηρεσίες που αφορούν  σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς, σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, στην οργάνωση εθελοντών και σε προγράμματα πολιτιστικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, στις ομάδες-στόχους των δράσεων μας, περιλαμβάνονται οι έφηβοι, οι νέοι και οι οικογένειές τους.