Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών ατόμων με ειδικές ανάγκες

Στόχος της πλατφόρμας
Η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν σε άτομα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σε αυτούς που τα υποστηρίζουν.

Προσφέρουμε:

  1. Παροχή πληροφοριών
  2. Δημιουργία δικτύου ατόμων/συλλόγων γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες
  3. Παροχή συμβουλευτικής – υποστήριξης σε θέματα πρόληψης και ένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα δημιουργούμε, υποστηρίζουμε και αξιολογούμε Εξατομικευμένα Προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης και ένταξης σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας (εξ αποστάσεως υποστήριξη).