Επιμορφωτικά

Τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΕΑΔΑΠ βασίζονται στη μεθοδολογία Synergy. Η μαθησιακή διαδικασία των συμμετεχόντων ολοκληρώνεται μέσα από θεωρητική ανάλυση, βιωματικά εργαστήρια και πρακτικές εφαρμογές στο χώρο εργασίας.

 

Ερευνητικά

Θεωρώντας ότι η έρευνα συμβάλλει στην πληρέστερη γνώση του εκπαιδευτικού χώρου αλλά και στη διαμόρφωση νέων παιδαγωγικών μεθόδων, η ΕΑΔΑΠ διεξάγει ή/ και υποστηρίζει την πραγματοποίηση ερευνών. Συγκεκριμένα, από το 1992 έως σήμερα έχει υλοποιήσει αυτόνομα ή σε συνεργασία με φορείς τις παρακάτω έρευνες: