Η λειτουργία της ΕΑΔΑΠ, η επιλογή και υλοποίηση των προγραμμάτων, η εκπόνηση των επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων της, καθώς και οι υπόλοιπες δράσεις της υποστηρίζονται από:

 Στο έργο της ΕΑΔΑΠ συμβάλλουν σημαντικά και:

  • Συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων
  • εκπαιδευμένοι επιμορφωτές-μεσολαβητές από την ΕΑΔΑΠ
  • Φίλοι μέλη της ΕΑΔΑΠ
  • Εθελοντές