Διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μια προτεραιότητα η οποία πρέπει να διέπει τόσο την εκπαίδευση, όσο και την ελληνική οικογένεια. Ο σεβασμός στην παράδοση, η διατήρηση και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και οι οικογενειακές σχέσεις που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία είναι βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ενός αισθήματος αυτοεκτίμησης και προβολής της ελληνικής ταυτότητας.

Η συνεργασία μας με σημαντικούς φορείς, καθώς και τα προγράμματα που υλοποιούμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μας έχουν δώσει την δυνατότητα να κατανοούμε τις πραγματικές ανάγκες που έχουν τα παιδιά και οι νέοι. Τονίζουμε το ρόλο της οικογενειακής αγωγής και τις δυνατότητες που έχει αυτή για να οπλίσει το παιδί με δεξιότητες που θα τον δυναμώσουν και θα το κάνουν να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Οργανώνουμε :

  • Γιορτές πολιτισμικού χαρακτήρα στις γειτονιές με την παρουσία άλλων τοπικών φορέων και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
  • Δράσεις με γονείς και παιδιά. Οι δράσεις αυτές είναι παιδαγωγικού συλλογικού χαρακτήρα, μπορούν να υποστηρίζονται εξ αποστάσεως και να διεξάγονται στους χώρους που συχνάζουν τα μέλη των κοινοτήτων με τα παιδιά τους. Απευθύνονται και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας τα οποία δεν ωφελούνται από τα ελληνικά σχολεία.
  • Εκδρομές οικογενειακές πολιτιστικού χαρακτήρα για συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

Δημιουργούμε :

  • Εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στον τόπο καταγωγής των μελών της κοινότητας. Με την βοήθεια της κοινότητας και των οικογενειών συλλέγουμε υλικό από τις περιοχές των παππούδων και γιαγιάδων, τραγούδια, παραμύθια και νανουρίσματα τα οποία αξιοποιούμε σε εκδηλώσεις, τα αποστέλλουμε στους γονείς για να οργανώσουν δράσεις με τα παιδιά τους ή τα εντάσσουμε στα παιδαγωγικά μας προγράμματα.
  • Έντυπο υλικό ποικίλης ύλης με θέμα την παράδοση και τον πολιτισμό.