Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο – «ΜΕΛΛΟΝ»
Η «Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ΜΕΛΛΟΝ» φιλοξενεί 60 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά και 14 μητέρες με ανήλικα παιδιά σε χωριστούς ορόφους του ίδιου κτιρίου. Τα φιλοξενούμενα άτομα έχουν όλα καταθέσει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, φιλοξενούνται μέχρι να κριθεί η αίτησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Η φιλοξενία που παρέχει η Δομή δεν περιορίζεται απλώς στην πλήρη κάλυψη των βασικών αναγκών των ατόμων, μεγάλων και μικρών, αλλά περιλαμβάνει επίσης δέσμη αλληλοσυμπληρούμενων υποστηρικτικών ενεργειών εξειδικευμένων ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. Επίκεντρό τους είναι η προσφυγική ιδιότητα και στόχος τους η ενίσχυση και ενδυνάμωση της προσωπικότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιατρικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δράσεις και υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στην απασχόληση, καθώς και ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

grants

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM.

 

 

 

 

Image GalleryΓίνε Εθελοντής

Δίνουμε χαρά στα παιδιά του Ελαιώνα
Καθημερινά οργανώνουμε δημιουργικές δραστηριότητες με στόχο την απασχόληση των μικρών παιδιών που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στον Ελαιώνα. Το πρόγραμμα είναι εθελοντικό και υποστηρίζεται από την επιστημονική επιτροπή της ΕΑΔΑΠ και εξειδικευμένων εθελοντών. Οι δράσεις ξεκινούν 10πμ μέχρι αργά το απόγευμα.

 

Image GalleryΓίνε Εθελοντής

Ας τους ακούσουμε
Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εμπλεκομένων στην υποδοχή των μεταναστών.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει η Ελλάδα για την καλύτερη δυνατή υποδοχή των αλλοδαπών μεταναστών, η ΕΑΔΑΠ σε συνεργασία με την Ελβετική Πρεσβεία, δημιούργησε το “ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΚΟ” χρήσιμο σε Ιατρούς και Νοσηλευτές.
Στόχος του είναι να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των μεταναστών που δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και που φθάνουν καθημερινά με κάθε τρόπο στην Ελλάδα.
Απευθύνεται στους Έλληνες Ιατρούς, Νοσηλευτικό προσωπικό και γενικότερα σε όλο το προσωπικό που εργάζεται σε Παιδιατρικές Κλινικές, Ξενώνες και Κέντρα Υποδοχής Μεταναστών σε όλη την Ελλάδα.
Το περιεχόμενο είναι μεταφρασμένο σε 5 γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Urdu-Πακιστάν και Farsi-Αφγανιστάν, γλώσσες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του μεταναστευτικού πληθυσμού.

Image GalleryΓίνε Εθελοντής

RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME – Action grants to support transnational project on children as victims of bullying at school, in residential care settings and in detention (JUST/2014/RDAP/AG/BULL
Η δράση βασίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα 2014 του REC Programme. Στοχεύει να συγχρηματοδοτήσει διεθνή σχέδια δράσης που συνδέονται με παιδιά ως θύματα του εκφοβισμού στο σχολείο, σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας και υπό κράτηση, και πάντα με κύρια μέριμνα την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών, καθώς και τη βία ομάδων μέσα στο πλαίσιο στενών σχέσεων, και την προστασία των θυμάτων αυτών.

Image GalleryΓίνε Εθελοντής

Προώθηση Δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Έργο 1.4.γ/13)
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε., ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών, η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, η Κοινωφελής Επιχείρηση Νεάπολης Σικεών, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης Δήμου Αθηναίων και η Εταιρεία για την Ανάπτυξη και Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών συμμετέχουν στην υλοποίηση του Έργου 1.4γ/13: «Προώθηση Δημιουργικών Δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις με στόχο:

 • Την αποδοχή της διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας
 • Την απόκτηση συνείδησης των δικαιωμάτων του παιδιού
 • Την δημιουργία τόπου συνάντησης των γονέων για τη προώθηση της διαπολιτισμικής συνύπαρξης

Οι δραστηριότητες βασίζονται στα προσωπικά ενδιαφέροντα των παιδιών και στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής και περιλαμβάνουν:

 • Ψυχοκινητικές δραστηριότητες
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Κατασκευές
 • Αφηγήσεις παραμυθιών
 • Διαπολιτισμικές γιορτές

*Με την ενεργό εμπλοκή των γονέων

Image GalleryΓίνε Εθελοντής

Τα Παιδιά του Ελαιώνα

Καθημερινά οργανώνουμε δημιουργικές δραστηριότητες με στόχο την απασχόληση των μικρών παιδιών που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στον Ελαιώνα. Το πρόγραμμα είναι εθελοντικό και υποστηρίζεται από την επιστημονική επιτροπή της ΕΑΔΑΠ και εξειδικευμένων εθελοντών. Οι δράσεις ξεκινούν 10πμ μέχρι αργά το απόγευμα.

 

Image GalleryΓίνε Εθελοντής

Μαζί

Προώθηση Δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Έργο 1.4.γ/13)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε., ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών, η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, η Κοινωφελής Επιχείρηση Νεάπολης Σικεών, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης Δήμου Αθηναίων και η Εταιρεία για την Ανάπτυξη και Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών συμμετέχουν στην υλοποίηση του Έργου 1.4γ/13: «Προώθηση Δημιουργικών Δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις με στόχο:

 • Την αποδοχή της διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας

 • Την απόκτηση συνείδησης των δικαιωμάτων του παιδιού

 • Την δημιουργία τόπου συνάντησης των γονέων για τη προώθηση της διαπολιτισμικής συνύπαρξης

Οι δραστηριότητες βασίζονται στα προσωπικά ενδιαφέροντα των παιδιών και στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής και περιλαμβάνουν:

 • Ψυχοκινητικές δραστηριότητες

 • Θεατρικό παιχνίδι

 • Κατασκευές

 • Αφηγήσεις παραμυθιών

 • Διαπολιτισμικές γιορτές

*Με την ενεργό εμπλοκή των γονέων

 

Image GalleryΓίνε Εθελοντής