Η Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών, των Νέων και των Οικογενειών τους (ΕΑΔΑΠ) έχει ως κύριο σκοπό να προωθήσει την ποιότητα σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά, νέους και τις οικογένειες τους μέσα από την έρευνα, τη δικτύωση και τη συμμετοχή σε έργα που αφορούν:

  • στην εκπαίδευση
  • στο περιβάλλον
  • στον πολιτισμό και
  • στην υγεία

Ταυτόχρονα, επιδιώκει συνεργασία με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών των για την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Προωθεί την ενίσχυση και την υλοποίηση προγραμμάτων για ευάλωτα άτομα και ομάδες ιδιαίτερου κινδύνου (μονογονεϊκές οικογένειες, μειονότητες, Ρομά, παιδιά και νέοι με αναπηρίες) παρέχοντάς τους ιδίως καινοτόμες ευκαιρίες στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Απώτερος στόχος της είναι η ανάδειξη και η προώθηση του ρόλου και των ευθυνών της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της αειφόρου ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Το έργο της εταιρίας επιτελείται σε διεθνές εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ενισχύει την διαφάνεια, την κοινωνική ευθύνη και την υποχρέωση λογοδοσίας τόσο στο εσωτερικό του οργανισμού όσο και προς τρίτους και επιδιώκει να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της.

Η ΕΑΔΑΠ είναι ΜΚΟ αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Υγείας (Αριθμός Μητρώου 0994) και το Υπουργείο Εξωτερικών (Αριθμός Μητρώου 384, Υ.Δ.Α.Σ.).