Η επίσκεψη στο μουσείο Γουλανδρή υλοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου μετά απόσυνεννόηση με τους υπεύθυνους του ξενώνα και τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων του μουσείου.
Η επίσκεψη στο μουσείο Γουλανδρή υλοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου μετά από
συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ξενώνα και τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων του μουσείου.
« από 9 »