Η ΜΚΟ ΕΑΔΑΠ συνεργάζεται με εθελοντές, ανάλογα με τις δράσεις της. Οι εθελοντές μπορούν να βοηθήσουν:

  • στη σωστή λειτουργία του γραφείου της ΜΚΟ (γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση δανειστικής βιβλιοθήκης, εξωτερικές εργασίες, κλπ.)
  • στην οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων (ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, παιδικά φεστιβάλ)

Χορηγείται βεβαίωση παροχής εθελοντικής εργασίας.

Αρχές Εθελοντισμού

 

Φόρμα Εθελοντισμού