Οι πολύχρονες μελέτες της ΕΑΔΑΠ έχουν οδηγήσει στην δημιουργία φιλικών χρηστικών προϊόντων κατάλληλων για την υποστήριξη των παιδαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά και των προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων. Τα παιδαγωγικά εργαλεία αναπτύσσονται και πληθαίνουν όσο διευρύνονται τα προγράμματα και διαφοροποιούνται οι οφελούμενοι και οι ανάγκες τους.

Οδηγός διαπολιτισμού διαλόγου

Ο Οδηγός Διαπολιτισμικού Διαλόγου απευθύνεται στους παιδαγωγούς με στόχο να τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με τις έννοιες του σεβασμού της διαφορετικότητας και της καταπολέμησης των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Προσφέροντας εξειδικευμένο υλικό, ο Οδηγός Διαπολιτισμικού Διαλόγου επιδιώκει να προσφέρει στους παιδαγωγούς μια βάση μεθοδολογικής υποστήριξης για να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν το παιδαγωγικό τους πρόγραμμα έτσι ώστε να προάγεται η αναγνώριση και η αποδοχή της διαφορετικότητας, η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, η συνεργασία, η ομαδική εργασία, η βιωματική μάθηση και η χαρά της συνύπαρξης παιδιών με παιδιά και παιδιών με ενηλίκους.

Περισσότερα

Εκπαιδευτική βαλίτσα

Η εκπαιδευτική βαλίτσα δραστηριοτήτων του προγράμματος ΜΑΖΙ είναι ένα εργαλείο / ερέθισμα που απευθύνεται στους παιδαγωγούς και στόχο έχει να τους βοηθήσει να εστιάσουν τη δράση τους στο πολιτισμικό διάλογο.Οι δράσεις που προτείνει μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούσιες ή ως σημείο αναφοράς για να «γεννηθούν» νέες δράσεις. Ένας επιπλέον στόχος αυτής της βαλίτσας είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στους παιδαγωγούς διαφορετικών δομών, καθώς και η συλλογή προτάσεων των παιδιών που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των μικρών παιδιών μεταναστών. Στα επισυναπτόμενα αρχεία μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής βαλίτσας.