Αναγνωστοπούλου, Λ. και Παπαπροκοπίου, Ν. (1993) Formation et innovations dans le secteur préscolaire, στο Portofeuille des Communications. Paris. CNAM, 25-27 Mars 1993, Tome 2.