Η ημερίδα οργανώθηκε από την ΕΑΔΑΠ στις 23 Ιουνίου 2011, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα. Σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερωθούν τα ανώτερα στελέχη των δήμων που ασχολούνται με τους παιδικούς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς για την οικονομική και διοικητική λειτουργία των φορέων αυτών στην πράξη, στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης (πάντα σε σχέση με την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση). Στην ημερίδα συζητήθηκαν οι κωδικοί χρηματοδότησης, οι οικονομικοί πόροι και τα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι δήμοι για ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση.

Image Gallery