Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Πετρούπολης, στις 14 Νοεμβρίου 2009. Σκοπός της ήταν η εισαγωγή των επιμορφούμενων, μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις και βιωματικό εργαστήριο, στις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης του παιδικού σταθμού.

Image Gallery