Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στις 3 Μαρτίου 2011. Περιελάμβανε εισήγηση από την κα Alison Clark, η οποία παρουσίασε το βιβλίο “Listening to Young Children: The ‘Mosaic’ Αpproach” που συνέγραψε από κοινού με τον Peter Moss και ομάδες εργασίας με στόχο την εισαγωγή των παιδαγωγών/επιμορφούμενων στις βασικές αρχές της προσέγγισης του «Μωσαϊκού».

Image Gallery