Βιωματικό σεμινάριο στη Χαλκίδα, στις 15, 16 και 17 Ιανουαρίου 2010, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ν. Εύβοιας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που προάγουν το σεβασμό και την αναγνώριση της διαφορετικότητας του καθενός (ενήλικα ή παιδιού). Προσεγγίστηκαν θέματα όπως: διαπροσωπικές δεξιότητες, διαπολιτισμική επικοινωνία, ταυτότητα, διαφορετικότητα, στερεότυπα, προκαταλήψεις, διακρίσεις, ανισότητα, απόρριψη κτλ. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 30 άτομα, Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας της Περιφέρειας και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι στη συνέχεια θα εφαρμόσουν τις δραστηριότητες του σεμιναρίου στις τάξεις τους.

Image Gallery