Διημερίδα στην Αθήνα, στις 27 και 28 Απριλίου 1996. Το πρόγραμμα περιλάμβανε στρογγυλά τραπέζια με ειδικούς και παρουσιάσεις καινοτόμων δράσεων σε δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και μη κρατικούς φορείς.

Image Gallery