Ημερίδα στην Αθήνα, στις 15 Μαΐου 1994. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εισηγήσεις ειδικών και σεμινάρια που εμψυχώνονταν από επαγγελματίες της προσχολικής αγωγής με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των παιδικών σταθμών.

Image Gallery