Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα, στις 27 Φεβρουαρίου 2008. Παρουσιάστηκαν θεωρητικές εισηγήσεις, η σχετική ευρωπαϊκή εμπειρία από το πρόγραμμα Grundtvig, καθώς και οι αντίστοιχες παιδαγωγικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ελευσίνας. (Συνδιοργάνωση με τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ελευσίνας).

Image Gallery