Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερώσει τις αιρετές διοικήσεις (Πρόεδροι, Αντιδήμαρχοι) και τα διευθυντικά στελέχη των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής (ΝΠΔΔ, Δημοτικές υπηρεσίες) για τις σύγχρονες μορφές υποστήριξης και πλαισίωσης του παιδαγωγικού έργου που υλοποιείται στους παιδικούς σταθμούς, τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και για τις αλλαγές σε οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Image Gallery