Ημερίδα στο Δήμο Πετρούπολης, στις 16 Ιουνίου 2007. Η ημερίδα περιλάμβανε θεωρητικές εισηγήσεις και βιωματικές ασκήσεις για τα διάφορα είδη σχεδίων παιδαγωγικής δράσης που μπορούν να υλοποιηθούν στο χώρο της προσχολικής αγωγής.

Image Gallery