Συνέδριο σε συνεργασία με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, στις 12-13 Ιουνίου 1999. Με αφορμή τη μετάβαση των παιδικών σταθμών από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκφράστηκαν απόψεις και αναπτύχθηκε διάλογος μεταξύ εκπροσώπων των ειδικοτήτων και των υπηρεσιών που αφορούν στο παιδί και στην προσχολική αγωγή.

Image Gallery