Ημερίδα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στις 4 Ιουνίου 2004. Το πρόγραμμα περιλάμβανε στρογγυλό τραπέζι όπου ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν τις εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης που εφαρμόζονται στη χώρα τους, εισηγήσεις σχετικά με την ενδοσχολική επιμόρφωση στους παιδικούς σταθμούς (πρόγραμμα Synergy), καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των επιμορφωτικών προγραμμάτων. (Οργάνωση ΕΑΔΑΠ).

Image Gallery