Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο χώρο των 76oυ και 138oυ Δημοτικών Σχολείων Αθηνών, στις 19 Νοεμβρίου 2005. Περιλάμβανε θεωρητικές εισηγήσεις και παρουσίαση της δουλείας των μελών της OMEP που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης της ΕΑΔΑΠ, και πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2004-2005.

Image Gallery