Διεθνής ημερίδα που οργάνωσε η ΕΑΔΑΠ στις 7 Ιουνίου 2008, στην Αίγινα, στο πλαίσιο της 4ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Lifelong Learning Programme / Grundtvig Learning Partnerships, με τίτλο “Parent-Teacher Partnership for Children’s Transition to School” (Συνεργασία γονέων και δασκάλων για τη μετάβαση των παιδιών στο σχολείο). Εκπρόσωποι από πέντε χώρες (Βόρεια Ιρλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία) παρουσίασαν καλές πρακτικές που εφάρμοσαν σε σχολεία, με στόχο την ομαλή μετάβαση των παιδιών στο δημοτικό σχολείο.

Image Gallery