Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων όλων των Παιδιών (IEDPE) και τα προγράμματα επιμόρφωσης για τη διάδοση των καινοτομιών στους εκπαιδευτικούς θεσμούς, στο 3ο Συνέδριο του περιοδικού Εκπαιδευτική Κοινότητα, Αθήνα 21-23 Μαρτίου 1997.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*