Ρυθμιστική αυτοαξιολόγηση. Θεωρητικές θέσεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Εκπαιδευτική αξιολόγηση; ΠΩΣ», Πάτρα 17-19 Μαΐου 2000.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*