Στρατηγικές διάδοσης καινοτομιών στο χώρο της προσχολικής αγωγής, στην Ημερίδα με τίτλο «Από τη βάση προς την κορυφή. Εκπαιδευτικές αλλαγές και καινοτομίες στην εκπαίδευση», την οποία συνδιοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών, Αθήνα 12 Μαΐου 2001.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*