Το Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των παιδιών (IEDPE) και τα προγράμματα επιμόρφωσης για τη διάδοση των καινοτομιών στους εκπαιδευτικούς θεσμούς, στο Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 47, σ. 31 – 34.