Πρόγραμμα «Αίσωπος»: Εφαρμοσμένες τεχνικές στην προσχολική ηλικία, στη διημερίδα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ελληνικό Σχολείο: Προβλήματα και αναγκαιότητα πρόληψης», η οποία διοργανώθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, Αθήνα 29-30 Σεπτεμβρίου 2006.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*