Διαδικασίες διάδοσης των παιδαγωγικών πρακτικών, στη 2η διημερίδα της ΕΑΔΑΠ με θέμα: «Εκπαιδευτικές καινοτόμες δράσεις -Θεωρία και Πράξη», Αθήνα 27 και 28 Απριλίου 1996.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*