Κρίση του κράτους πρόνοιας και ποιότητα ζωής των μικρών παιδιών στους χώρους της προσχολικής αγωγής, στο Ευρωπαϊκό Forum για την οικογένεια, που διοργάνωσε το Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια με τίτλο «Οικογένεια – Ευρώπη – 21ος αιώνας, Όραμα και Θεσμοί», Αθήνα 20-21 Μαΐου 1998.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*