Διάδοση και ενίσχυση των καινοτομιών στους παιδικούς σταθμούς, στο Συνέδριο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Παιδικοί Σταθμοί. Προβληματισμοί και Προοπτικές», Αθήνα 12-13 Ιουνίου 1998.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*