Διάδοση και ενίσχυση των καινοτομιών στους Παιδικούς Σταθμούς, στα πρακτικά του Συνεδρίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών Τοπική αυτοδιοίκηση και Παιδικοί Σταθμοί. Προβληματισμοί Προοπτικές. Αθήνα: Δήμος Αθηναίων.