Το πρόγραμμα Αίσωπος: Μια ερευνητική προσέγγιση στη διαπολιτισμική αγωγή, στο 3ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής», Πάτρα 4-6 Μαΐου 2001.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*