Η ενδοσχολική επιμόρφωση στην Ελλάδα: Το πρόγραμμα Synergy, στην Ημερίδα της ΕΑΔΑΠ στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών με τίτλο «Εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης στην προσχολική αγωγή», Αθήνα 4 Ιουνίου 2004.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*