«Στρατηγικές και συγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος Αίσωπος που ευνοούν την εμπλοκή όλων των οικογενειών στη ζωή της προσχολικής δομής», στην ημερίδα για τους παιδαγωγούς των προσχολικών δομών της ΟΝΕ της επαρχίας Luxembourg του Βελγίου, με τίτλο «Journèe de sensibilisation sur l’implication des familles dans les milieux d’accueil et les enjeux d’inclusion sociale. Libramont, Βέλγιο, 5 Μαϊου 2010.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*