«Ο κοινωνικός ρόλος της προσχολικής δομής» με βάση την εμπειρία του προγράμματος Αίσωπος, στην ημερίδα για το προσωπικό των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης της ΟΝΕ της περιοχής της Λιέγης, με τίτλo «Journèe de sensibilisation sur l’implication des familles dans les milieux d’accueil et les enjeux d’inclusion sociale. Λιέγη, Βέλγιο,6 Μαϊου 2010.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*