«Οι σχέσεις μεταξύ παιδαγωγών, οικογενειών και παιδιών» με βάση την εμπειρία του προγράμματος Αίσωπος, στην ημερίδα για τους διοικητικούς, τις διευθύντριες, τις συντονίστριες και τους παιδαγωγικούς συμβούλους των προσχολικών δόμων τις ΟΝΕ της γαλλόφωνης κοινότητας του Βελγίου, με τίτλο «Journèe de sensibilisation sur l’implication des familles dans les milieux d’accueil et les enjeux d’inclusion sociale. La Hulpe, Βέλγιο, 4 Μαϊου 2010.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*