Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει μέρος του ερευνητικού-επιμορφωτικού προγράμματος διαπολιτισμικής αγωγής Αίσωπος, το οποίο σχεδιάστηκε από την ΕΑΔΑΠ και εφαρμόστηκε, από το 1999 έως το 2005, σε χώρους προσχολικής αγωγής. Μέσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου αναδεικνύονται οι προσπάθειες των παιδαγωγών να προσεγγίσουν τους αλλοδαπούς γονείς και να τους εμπλέξουν ενεργά στις δράσεις και τη ζωή του παιδικού σταθμού. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ παιδαγωγών, παιδιών και γονέων, οι οποίοι μοιράζονται πλέον στιγμές δημιουργικότητας, συλλογικής προσπάθειας, αλλά και ικανοποίησης για το αποτέλεσμα μέσα σε ένα διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι οι δράσεις της ομάδας των παιδαγωγών του προγράμματος Αίσωπος μπορούν να εμπνεύσουν κάθε εκπαιδευτικό που θεωρεί τη συνεργασία των γονέων απαραίτητη και τολμά να τους προσεγγίσει, είτε το ποσοστό των αλλοδαπών στο σχολείο του είναι σημαντικό είτε όχι, είτε πρόκειται για πολυπολιτισμικό περιβάλλον είτε όχι.