Ο “Μεθοδολογικός οδηγός Ερατώ” παρουσιάζει προσεγγίσεις και μεθοδολογικά εργαλεία που διερευνήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριετούς ομώνυμου ερευνητικού προγράμματος. Στόχος του Ερατώ ήταν η επεξεργασία μηχανισμών ανάλυσης κι αξιολόγησης της εμπειρίας των παιδιών και των οικογενειών τους στις προσχολικές δομές.
Ο μεθοδολογικός οδηγός στοχεύει να ενισχύσει το στοχασμό και την ικανότητα εμβάθυνσης παιδαγωγών και εκπαιδευτικών αναφορικά με την εξασφάλιση μιας ποιοτικής υποδοχής που ευνοεί την ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των παιδιών, προάγει το σεβασμό στη διαφορετικότητα και ταυτόχρονα καταπολεμά την πρώιμη περιθωριοποίηση. Περιέχει τις αναλύσεις δεδομένων που προέκυψαν από τις παρεμβάσεις πέντε ερευνητικών ομάδων: του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Κροατίας. Η όλη προσπάθεια υποστηρίχθηκε οικονομικά από το κοινωφελές ίδρυμα Bernard Van Leer Foundation και συντονίστηκε από την επιστημονική επιτροπή της ΕΑΔΑΠ.