Απόρροια εφαρμοσμένης έρευνας σε χώρο προσχολικής αγωγής, το μικρό αυτό βιβλίο, γραμμένο από παιδαγωγούς εκ των οποίων η μία είναι και βιβλιοθηκονόμος, επιθυμεί να δώσει σαφείς, απλές και εύκολα εφαρμόσιμες οδηγίες για την οργάνωση μιας βιβλιοθήκης που να χρησιμοποιείται από παιδιά 1-6 ετών, δηλαδή παιδιά που δεν ξέρουν ακόμη να διαβάζουν. Προσφέρει επίσης ιδέες για τη χρήση του βιβλίου και για δραστηριότητες γύρω από αυτό. Η βιβλιοθήκη δεν είναι απαραίτητο να είναι δανειστική. Μπορεί να αφορά μόνο στη λειτουργία της στο χώρο του σχολείου. Μπορεί όμως και να περιέχει σύστημα δανεισμού και να καταφέρει να εμπλέξει γονείς και παιδιά, εμπνέοντάς τους την αγάπη για το βιβλίο και απομυθοποιώντας το «μυστήριο» που κρύβει για πολλούς η λειτουργία ενός τέτοιου θεσμού. Απευθύνεται σε παιδαγωγούς παιδιών προσχολικής ηλικίας αλλά και σε δασκάλους των πρώτων τάξεων του δημοτικού, καθώς και σε όποιον, βιβλιοθηκάριο ή φορέα, θελήσει να οργανώσει και να θέσει σε λειτουργία μια τέτοια βιβλιοθήκη.