Προς την ανάπτυξη ενός school based curriculum για τις δραστηριότητες φυσικών επιστημών για το νηπιαγωγείο: Το πρόγραμμα της «Ομάδας Νηπιαγωγών Γλυφάδας», στο Συνέδριο «Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική», που οργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κύπρος 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2004.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*