Από την αλληλοεπιμόρφωση στην κριτική υποστήριξη ομάδας νηπιαγωγών, στην Ημερίδα «Εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», που διοργάνωσε η ΟΜΕΡ (Παράρτημα Κρήτης) και ο σύλλογος Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νομού Ηρακλείου σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Π.Τ. Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Πατρών και την ΕΑΔΑΠ, Ηράκλειο, 4 Δεκεμβρίου 2004.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*